Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7139

Fosil yakıtlar, hidrokarbonlar ve yüksek oranda karbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar farklı oranlarda kükürt de içerir. Fosil yakıtların endüstriyel alanda çok geniş bir kullanım alanı vardır. Vazgeçilmez olan elektrik enerjisi üretiminde bir fosil yakıtın yanması sonucu açığa çıkan enerjiden yararlanılır. Yaşadığımız yüzyılda teknolojinin de gelişmesi ile fosil yakıtlara duyulan ihtiyaç artmaktadır.

 

I. Fosil yakıtlar çevreye neden zarar verirler? Açıklayın.

 

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirebilmek için alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekmektedir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, sürdürülebilir enerji kaynakları arasında sayılabilir.

 

 II. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji üretimi için uygun bölge seçiminde aranacak özellikleri yorumlayın.

 

 

Soru 2: 7144
Soru 3: 7146

İnsanlık, doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan günlük ihtiyaçları temin ederek kalkınmayı sürdürebilir kılma yeteneğidir. Bunun için teknolojiyi, iklimi, çevreyi, enerjiyi ve doğal kaynakları iyi tanıyıp planlı bir şekilde bu kaynakları uzun vadeli ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmeliyiz.

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve farkındalık oluşturmak için nasıl bir yol önerirsiniz?