Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7101

Molekül formülü C2H5OH olan etanol, motorlu araçlarda tek başına yakıt olarak ya da benzine karıştırılan katkı maddesi olarak kullanılabilmektedir. Yaygın olarak mısırdan elde edilen etanolün çevresel ve ekonomik yararları nedeniyle fosil yakıtlara göre avantaj sağlamaktadır.

Buna göre etanol ile ilgili

   I.    Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağıdır.

   II.   Hava kirliliğini azalmak için kullanılabilir.

   III.  Yanması sonucu oluşan ürünler çevreye zarar vermez.

yukarıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir?

Soru 2: 7110
Aşağıdakilerden hangisi bir kömür türü değildir?
Soru 3: 7111

Kömürle ile ilgli;

I. Ana bileşeni azottur.

II. Oluşumu milyonlarca yıl sürer.

III. Isıtma değerleri düşüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4: 7112
Aşağıdaki elementlerden hangisi kömürün yapısıda bulunmaz?
Soru 5: 7113
Aşağıdaki gazlardan hangisi kömürün yanması sırasında oluşmaz?
Soru 6: 7114
Aşağıdakilerden hangisi petrolden elde edilmez?
Soru 7: 7115
Aşağıdaki petrol ürünlerinden hangisinin kaynama noktası en yüksektir?
Soru 8: 7116
Aşağıdakilerden hangisi ham petrolün bileşenlerinden biri değildir?
Soru 9: 7117

Ham petrolle ilgili;

I. Belli bir kimyasal formüle sahiptir.

II. Homojen bir bileşiktir.

III. Kaynama sıcaklıkları farklı birçok maddeden oluşur.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Biyogaz ile ilgili;

I. Organik maddelerin fermantasyonu sonucu oluşur.

II. En önemli biyogaz metandır.

III. Yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?