Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7119
Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından değildir?
Soru 2: 7120

Fermantasyon ile ilgili;

I. Fermantasyonla oluşan birçok madde biyogaz oluşumuna yol açar.

II. Glikoz fermantasyona uğramaz

III. Fermantasyonla küçük moleküller büyük moleküllere dönüşür.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 3: 7121

Güneş enerjisiyle ilgili;

I. Yenilenebilir enerji kaynağıdır.

II. Dış faktörlere bağımlı değildir.

III. Yeryüzündeki tüm enerjilerin ana kaynağıdır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 4: 7122

I. Jeotermal enerji.

II. Hidrojen enerjisi

III. Hidroelektrik

Yukarıdaki enerji türlerinden hangilerinin kaynağı sudur?

Soru 5: 7123
 Hidrojen enerjisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru 6: 7124
Sadece enerji için değil, tarım alanında sulama ve içme suyu amaçlı olarak da kullanılan enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7: 7125

Turba ile ilgili;

  I. En yaşlı kömür türüdür.

 II. Elle sıkıldığında su kaybına uğrar.

III. Daha çok bataklık yerlerde rastlanır.

Yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 8: 7126

Antrasit ile ilgili;

  I. En eski kömür türüdür.

 II. Karbon yönünden çok zengindir.

III. Isı değeri çok düşüktür.

Yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 9: 7127

Taş kömürü ile ilgili;

I. Yaygın bir kömür türü değildir.

II. Nem miktarı %3' ün altındadır.

III. Karbon oranı %85 civarındadır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Asfalt ile ilgili;

I. Taş kömüründen elde edilir.

II. Yapışkan özelliğe sahiptir.

III. Suda çözünebilir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?