Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7129

CO gazı ile ilgili;

I.    Karbon oksit olarak adlandırılır.

II.   Hava kirliliğine yol açar.

III.  Kandaki hemoglobine bağlanarak kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 2: 7130
Ham petrol aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi ile bileşenlerine ayrılır?
Soru 3: 7132
Benzindeki oktan sayısını arttırmak için aşağıdaki bileşiklerden hangisi kullanılır?
Soru 4: 7135
Aşağıdakilerden hangisi polietilen maddesinin kullanım alanlarından değildir?
Soru 5: 7136

Dacron polimeri PET olarak bilinir.

Aşağıdakilerden hangisi Dacron' un kullanım alanlarından değildir?

Soru 6: 7137
Aşağıda verilenlerden hangisi sürdürülebilir enerji kaynağı değildir?
Soru 7: 7138
Nükleer enerji ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru olamaz?
Soru 8: 7145

Biyokütle enerjisi organik maddelerden çeşitli yollardan elde edilen enerji olarak tanımlanır.

Bu enerji; 

    I.   Tarım atıklarından

    II.  Orman sektörü ile ilgili atıklar

    III. Hayvansal atıklar (mezbaha atıklar)

verilenlerden hangileriyle elde edilebilir?