9. Sınıf-Kimya-Kimya Bilimi
9.1.1.1.- Kimyanın bilim olma sürecini açıklar.

Madde güvenliği işaretleri

 

Kimyasal maddelerin çoğu sağlık açısından tehlikeli olduklarından paketlerinin üzerinde sebep olabilecekleri tehlikeleri gösterecek çeşitli uyarı işaretleri bulunmak zorundadır. Bu güvenlik işaretlerinin bazıları yukarıda verilmiştir.

Yusuf, okullarının kimya laboratuvarında bulunan kimyasal maddelerden dört tanesinin şişelerinin üzerinde madde güvenlik uyarı işaretlerinin bulunmadığını fark etmiştir. Maddelerle ilgili genel güvenlik önlemlerini alarak şişelerin üzerine sırasıyla A, B, C, D harflerini yapıştırarak aşağıdaki deneyleri yapmıştır.

1.Deney: Dört parça mermer alarak üzerlerine sırasıyla A, B, C, D şişelerindeki çözeltilerden onar damla ilave edip sonuçları tabloya kaydetmiştir.

2.Deney: Dört parça deri alarak üzerlerine sırasıyla A, B, C, D şişelerindeki çözeltilerden onar damla ilave edip sonuçları tabloya kaydetmiştir.

3.Deney: Dört tane deney tüpüne sırasıyla A, B, C, D şişelerindeki çözeltilerden 10 mL koyup kontrollü bir şekilde ateş yaklaştırıp sonuçları tabloya kaydetmiştir.

Yusuf, deney sonuçlarından yola çıkarak uygun olduğunu düşündüğü güvenlik işaretlerini şişelerin üzerine yapıştırmıştır.

 

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Soru 1: 6090

Dört şişenin de üzerine yapıştırılan güvenlik işaretleri hangileridir?

Cevap
Soru 2: 6091

Hangi şişelerin üzerine 3 tane güvenlik işareti yapıştırmıştır?

Cevap
Soru 3: 6092 Cevap