9. Sınıf-Kimya-Kimya Bilimi
9.1.1.1.- Kimyanın bilim olma sürecini açıklar.

Esra birkaç kimya kitabı incelediğinde element ile ilgili farklı bilgilere ulaşmıştır.

A kitabı: Isıtılınca kendisinden daha basit maddelere ayrışmayan maddeye element denir.

B kitabı: Hava, su, toprak ve ateş doğada bulunan elementlerdir.

C kitabı: Aynı proton sayısına sahip atom gruplarına element denir.

Bu bilgilerin doğruluğunu test etmek isteyen Esra üç farklı deney yapmıştır.

Deney 1: Kireç taşını 15 – 20 dakika 600 0C sıcaklığa kadar ısıtınca ayrışmadığını görüp element olduğuna karar vermiştir.

Deney 2: Okul bahçesinden bir miktar toprak numunesi alıp bu numunenin analizini yaptığında CaO, MgO ve KCl gibi maddeleri içerdiğini tespit etmiş ve toprağın karışım olduğuna karar vermiştir.

Deney 3:  Kireç taşını 1200 0C sıcaklığa ısıtınca ayrıştığını görüp element olamayacağına karar vermiştir.

Ulaşılan bu bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soru 1: 6096

Hangi deneyler A kitabında yer alan tanımın eksikliğini gösterir?

Cevap
Soru 2: 6097

Hangi kitabın bilgisi ile ilgili deney yapılmamıştır?

Cevap
Soru 3: 6098

2 numaralı deney hangi kitabın bilgisinin hatalı olduğunu gösterir?

Cevap