Biyoloji

9. Sınıf

Canlılar Dünyası

  • 9.3.2.1.- Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar

Proje Özeti

Bu projede bitkilerin genel özellikleri dikkate alınarak oluşturulan tohumlu bitki tayin anahtarı ile yakın çevredeki bitki örneklerini incelenip benzerlik ve farklılıkları tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla yakın çevredeki bitkiler toplanıp teşhis edilmiş, bitki görselleri kullanılarak e-katalog ve bitki kolleksiyonu hazırlanmıştır. e-katalog çalışmasıyla STEM yaklaşımına da vurgu yapılmıştır. Ayrıca derste öğrenilen bilgiler yakın çevreyle ilişkilendirilerek günlük hayatla bağlantı oluşturulmuştur. Bitki koleksiyonu oluşturularak da öğrencilerin modelleme ve tasarım becerisi geliştir... Devamı için tıklayınız

1-Proje Sorusu