Fizik

9. Sınıf

Isı ve Sıcaklık

  • 9.5.5.1.- Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar.

Proje Özeti

Fizik öğretim programının 9. sınıfında 9.5.5.1 kazanımı ile elde edilmesi istenilen genleşme olayının ve bağlı olduğu değişkenlerin anlaşılması amacıyla bu çalışma düzenlenmiştir. Öğrencilere Zeynep'in başından geçen bir örnek olay anlatılarak dikkat çekme sağlanmıştır. Bu olaydaki problemin çözümü öğrencilere sorulmuştur. Öğrenciler sınıf listesine göre belirli sayıda gruplara ayrılmıştır. Öğrencilerin problemin çözüm yollarını tartıştıktan sonra önerdikleri çözümleri denemeleri istenmiştir. Alt sorular sorularak genleşmenin bağlı olduğu değişkenleri fark etmeleri... Devamı için tıklayınız

1-Proje Sorusu