Biyoloji

9. Sınıf

Canlılar Dünyası

  • 9.3.1.2.- Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar.
  • 9.3.2.1.- Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar

Proje Özeti

Bu çalışmada canlıların sınıflandırılmasında kullanılan  genel özellikler ışığında; özellikleri verilen bir canlının hangi aleme dahil olabileceği incelenmektedir. Öğrenciler beşer kişilik heterojen  takımlar halinde; bilim adamlarının  yaptıkları bir araştırmada keşfettikleri sıra dışı bir canlıya ait  özelliklere bakarak  canlının hangi  âlemde sınıflandırılabileceğini gösteren bir tablo oluşturacaklardır. Oluşturdukları tabloyu proje uygulama basamaklarında istendiği şekilde hazırlayacakları posterde kullanarak, günl... Devamı için tıklayınız

1-Proje Sorusu