Kimya

9. Sınıf

Kimya Bilimi

  • 9.1.4.2.- Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar

Proje Özeti

Bu projede gazete dergi vb. mürekkep içeren materyallerin içerdiği zararlı kimyasal maddelerin insan sağlığına ve doğal çevreye etkisinin incelenmesi, inceleme sürecinde gazete, dergi vb materyallerdeki mürekkebin olası zararlarını en aza indirgemek için neler yapılabileceğinin araştırılması yer almaktadır. Devamı için tıklayınız

1-Proje Sorusu