Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Aşağıda tanımları verilen internet sitesi adresi alan adlarını doğru şekilde eşleştiriniz.