Güçlü bir parolanın belirlenmesi için aşağıdaki kurallardan hangileri uygulanmalıdır?