Değişkenlere isim verirken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken kuralları işaretleyiniz.