Aşağıdaki değişken tanımlamalarını uygun şekilde sınıflandırınız.