Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

x=10, y=15 ve z=20 değişkenlerine göre aşağıda verilen işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz.