Aşağıdaki akış şeması sembollerini isimleri/görevleri ile eşleştiriniz.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar