Karar yapısı, iki olasılıktan birini seçmek ve devam etmek için kullanılır. Aşağıda klavyeden girilen iki sınav puanının ortalamasını bularak öğrencinin dersten geçip geçmediğini kontrol eden yapının adımlarını doğru şekilde sıralayınız.