Döngüsel yapı, bir dizi işlemi tekrarlamak için kullanılır. Aşağıda 20 öğrencilik bir sınıfın bir dersten aldığı iki not üzerine sınıf ortalamasını hesaplayan yapının adımlarını doğru şekilde sıralayınız.