Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Verilen kavramlar ve tanımları eşleştiriniz.