Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Verilen kelimeleri ve tanımları eşleştiriniz.