Soru: 22681

Türk kadını aşağıda verilen haklardan hangisine Medeni Kanun’la kavuşmamıştır?

A) Boşanma hakkı
B) Mirastan eşit pay alma hakkı
C) İstediği meslekte çalışma hakkı
D) Seçme seçilme hakkı
E) Çocuğunun velayetini alma hakkı
CEVAP: