Soru: 23366

Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi Anadolu’da yaşamamıştır?

A) Ahmet Yesevî
B) Yunus Emre
C) Ahî Evran
D) Hacı Bektâş-ı Velî
E) Hacı Bayram-ı Velî
CEVAP: