Soru: 23584

Aşağıda verilen isimlerden hangisi Rönesans’ın Fransa’daki temsilcilerinden biri değildir?

A) Montaigne
B) Erasmus
C) Pierre Lescot
D) Ronsard
E) Rabelais
CEVAP: