Soru: 23586

Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren padişahlıkla yönetildi. Bu yönetim sisteminde iktidar babadan oğula geçmekteydi. Şehzadeler hükümdar olmadan önce sancaklara gönderilirdi. Böylece şehzadeler devlet yönetiminde tecrübe kazanırldı. Padişah I. Ahmet Dönemi'nde Ekber ve Erşed Sistemine geçilerek hanedanın en büyük ve en olgun üyesi padişah seçilmeye başlandı. Bu uygulama …………… etkili oldu.

Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa bilgi bütünlüğü doğru sağlanmış olur?

A) Şehzadelerin Divân-ı Hümâyunda söz sahibi olmalarında
B) Eğitimde şehzadelerin daha iyi yetiştirilmesinde
C) Yönetim yapısının değişmesinde 
D) Askerî teşkilatının yenilenmesinde
E) Taht kavgalarının yaşanmasının önlenmesinde