Soru: 25352

Eski Çağ uygarlıklarına ait kazılarda Bakır Devri’ni yaşayan bir toplumda kilden tabletlerin olduğu görülmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?

A) Tarihî çağları sıra ile yaşadıklarının
B) Tarih Öncesi Döneme kimi uygarlıkların daha önce girdiğinin
C) Tarihî çağların Bakır Devri’nde başladığının
D) Toplumlar arası etkileşimin olduğunun
E) İnsanlar arasında ihtiyaçların benzer olduğunun