Soru: 25356

Paleolitik (Eski Taş) Devri’nde kadınlar daha çok toplayıcılık yaparken erkekler avcılık ile uğraşmışlardır.

Buna göre, Paleolitik Dönem ile ilgili;

I. iş bölümünün başladığı,

II. üretici yaşama geçildiği,

III. ateşin bulunduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III