Soru: 25360

Tarihî olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye “kaynak” denir.

Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Devirlerin aydınlatılmasında kullanılan kaynaklardan biri değildir?

A) Kil tabletler
B) Madeni ok uçları
C) Obsidyenden yapılmış bıçaklar
D) Çanak, çömlekler
E) Megaron tipi evler