Soru: 25365

Dicle ile Fırat Nehirleri arasında kalan Mezopotamya, göç yolları üzerinde bulunan, verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Yerleşme ile ilgili hareketliliklerin bölgede görülmesine
B) Tanrı Kral anlayışının oluşmasına
C) Laik hukuk kurallarının ortaya çıkmasına
D) Güçlü imparatorlukların kurulmasına
E) Kalıcı mimari eserlerin yapılmasına