Soru: 25375

İlk Çağ’da bölgeler arasında ticari faaliyetlerin artmış olması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

A) Kültürler arası etkileşime
B) Kapalı ekonomilerin gelişmesine
C) Alışveriş hukukunun gelişmesine
D) Üretimin artmasına
E) Ticari gelirlerin çoğalmasına