Soru: 25378

Aşağıdakilerden hangisinde I. bölümde verilen gelişmenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez?

                I                             II     

A) Posta Örgütü - İletişimin hızlanması
B) Zigurrat yapımı - Astronominin ilerlemesi
C) Ahiret inancı - Mumyacılığın ortaya çıkması
D) Tarımsal faaliyet - Yerleşik yaşama geçilmesi
E) Paranın icadı - Helenizmin ortaya çıkması