Soru: 25382

İlk Çağ’da uygarlıkların tarım, hayvancılık, ticaret ve denizcilik gibi birbirinden farklı ekonomik faaliyetlerle uğraşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha büyüktür?

A) Kültürel yapı
B) Coğrafi konum
C) Mali durum
D) Dinî yapı
E) Hukuki durum