Soru: 25388

Anadolu’daki kazılarda bulunan;

I. Sulama kanalları,

II. Altın takılar,

III. Tapınaklar

gibi buluntulardan hangileri özel mülkiyetin varlığına kanıt olabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III