Soru: 25390

Uygarlıkların ortaya çıkışını ve yayılışını etkileyen faktörler arasında;

I. Coğrafi koşullar,

II. Siyasi koşullar,

III. Ekonomik koşullar

yukarıdakilerden hangileri yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III