Soru: 25631

Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda bir “Cihan Devleti” iken zaman içerisinde uluslararası siyasetteki gücünü kaybetmiştir.

Osmanlı Devleti’nin uluslararası alandaki gücünü kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Avrupa’daki gelişmelerin takip edilmemesi
B) Avrupa’ya karşı fetih politikasından vazgeçilmesi
C) Ticaret yollarının değişmesi
D) Avrupa’nın bilim ve teknolojide ilerlemesi
E) Orduda düzenin bozulması