Soru: 25736

Aşağıdakilerden hangisi 1699’da Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanan Karlofça Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Osmanlı Devleti'nde Gerileme Dönemi başladı.
B) Avrupalılar Osmanlı Devleti'ne karşı saldırıya geçti.
C) Avrupa'nın askeri bakımından üstünlüğü ortaya çıktı.
D) Osmanlı Devleti Avrupa'da daimi elçilikler açtı.
E) Osmanlı Devleti batıda ilk kez toprak kaybetti.
CEVAP: