Soru: 26096

XV. ve XVI. yüzyıllarda askerî, sosyal ve ekonomik alanlarda rakipsiz olan Osmanlı Devleti’nin zamanla eski gücünü kaybetmesinde;

I. Merkeziyetçi yapıya sahip olması,

II. Bilim ve teknik alanındaki gelişmelere ayak uyduramaması,

II. Kurumların kendini yenileyememesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III