Soru: 26131

Rusya, Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya ile ittifak yaparak 1736-1739 savaşlarını gerçekleştirmiştir.

Savaş neticesinde yapılan Belgrad Antlaşması ile:

- Avusturya, Pasarofça Antlaşması ile aldığı Belgrad’ı Osmanlı’ya geriye vermiştir.

- Azak Kalesi yıkılmak kaydı ile Rusya’ya bırakılmıştır.

- Rusya, Karadeniz’de ticaret ve savaş gemisi bulundurmamayı kabul etmiştir.

Buna göre;

I. Ruslar, Akdeniz'e çıkabilme emeline ulaşmıştır.

II. Ruslar Karadeniz'de seyrüsefer hakkını elde edememiştir.

III. Avusturya, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma siyasetini benimsemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
CEVAP: