Soru: 26138

Osmanlı Devleti, Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ın bağımsız olmasını kabul etmiş, Kırım Hanlığı’nın yalnızca dinî açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalması benimsenmiştir. Ayrıca Rusya’ya, Karadeniz ve Akdeniz’deki Türk sularında serbest ticaret hakkı tanınmış, Fransa ile İngiltere’ye tanınan ticari ayrıcalıklar Rusya’ya da verilmiştir.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bu hükümlerine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?

A) Karadeniz’in Türk gölü olma özelliğinin sona erdiği
B) Halifelik makamının dinsel gücünden yararlanılmak istediği
C) Rusya’nın sıcak denizlere inme siyasetinin sona erdiği
D) Rusya’nın kapitülasyonlardan yararlanmaya başladığı
E) Kırım ile olan dinî bağların korunmak istendiği
CEVAP: