Soru: 26176

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması ile;

● Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı.

● Rusya, İstanbul’da elçi bulunduramayacaktı.

● Rusya, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaktı.

● Demirbaş Şarl, ülkesine serbestçe geri dönebilecekti.

Buna göre Prut Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Rusya, savaştan başarı ile çıkmıştır.
B) Rusya’nın Lehistan üzerindeki etkisi artmıştır.
C) Rusya, Karadeniz politikasında engellenmiştir.
D) Rusya, Osmanlı egemenliğine girmiştir.
E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları alamamıştır.
CEVAP: