Soru: 26189

Osmanlı Devleti, 1724 İstanbul Antlaşması’nı imzalayarak, İran’ın Kafkasya topraklarını aşağıdaki devletlerden hangisi ile paylaşmıştır?

A) Rusya
B) Avusturya
C) İngiltere
D) Lehistan
E) Fransa
CEVAP: