Soru: 26209

XVIII. yüzyılda Avrupa devletlerinin dış politikasında “Bizim ebedî düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur, sadece ebedî ülke çıkarlarımız vardır.” anlayışı önemli bir yer tutar.

Bu anlayışın Avrupa’da egemen olması;

I. Devletler arasında politika ve çıkar çatışmalarının artmasına,

II. Diplomasi ve ittifakların ön plana çıkmasına,

III. Millî çıkarların ve dinî birlikteliklerin önemini yitirmesine

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
CEVAP: