Soru: 26213

Rusya, Çar Petro’dan itibaren sıcak denizlere inebilme siyasetini benimsemiştir.

Rusya’nın sıcak denizlere inmek için;

I. Azak Kalesi’ni ele geçirme,

II. Kırım’a hâkim olma,

III. Leh ve İsveç topraklarında hak iddia etme

politikalarından hangilerini yürüttüğü söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
CEVAP: