Soru: 26224

I. Küçük Kaynarca Antlaşması,

II. Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi,

III. Belgrad Antlaşması,

IV. Patrona Halil İsyanı

XVIII. yüzyılda meydana gelen siyasi gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I, II, III ve IV
B) II, IV, III ve I
C) IV, III, II ve I
D) IV, II, III ve I
E) II, III, I ve IV
CEVAP: