Soru: 27197

Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisine diğerlerinden daha önce kavuşmuştur?

A) İstediği mesleği seçebilme
B) Muhtarlık seçimlerine katılabilme
C) Milletvekili seçme ve seçilme
D) Evlilikte kendi soyadını kullanabilme
E) Evlilikte kazanılan malların ortaklığına
CEVAP: