Soru: 27232

Yeni Türk Devleti’nde toplumsal alanda eşitliği sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Soyadı Kanunu
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Kılık Kıyafet Kanunu
E) Teşvik-i Sanayi Kanunu
CEVAP: