Soru: 27234

Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirdiği aşağıdaki düzenlemelerden hangisinde öncelikle imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir ülke meydana getirme anlayışı etkili olmuştur?

A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
D) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
E) Bey, paşa, ağa gibi sıfatların yasaklanması
CEVAP: