Soru: 27239

Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle;

I.  Ekonomik,

II. Siyasal,

III. Toplumsal

alanların hangilerinde kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III