Soru: 27241

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde yapılan toplumsal alandaki inkılaplara örnek olarak gösterilemez?

A) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
B) Genel Kurmay Başkanlığının kurulması
C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
D) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
E) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
CEVAP: