Soru: 27246

İzmir İktisat Kongresi’nde Mustafa Kemal “… ülkemizi kalkındıracak olan yabancı yatırıma karşı değiliz. Bu kongre ile de ülkemiz ve milletimizin hakiki kurtuluşunu sağlayacak önemli kararlar alınacaktır. Bu kararlar ülkenin temelleri konumunda olacaktır.” demiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yabancılardan finansal destek istendiği
B) Kongrede ekonomik kararların alındığı
C) Ülkenin kalkınmasının amaçlandığı
D) Yatırım amaçlı yabancı firmaların desteklendiği
E) Kurtuluşun ekonomik kalkınmaya bağlandığı