Soru: 27251

  I.  Toprak Reformu Kanunu,

 II.  Kabotaj Kanunu,

III.  Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Verilenlerden hangileri kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III